contact@lazyridabeats.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania informacji o Tobie, w tym danych osobowych i plików cookies, czyli tzw. ciasteczek.

1. Ogólne informacje.

1. Niniejsza polityka dotyczy Witryny działającej pod adresem URL: https://www.lazyridabeats.com


2. Operatorem Witryny i administratorem danych osobowych jest Lazy Rida Beats - Paweł Tugeman, ul. Pułaskiego 47/1/21, 15-337, Białystok, NIP 5423173147, Regon 522372140.


3. Adres e-mailowy kontaktowy Operatora: contact@lazyridabeats.com


4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w związku z danymi podanymi dobrowolnie na Witrynie.


5. Witryna wykorzystuje dane osobowe w celach następujących celów:


- Prowadzenie newslettera

- Prowadzenie rozmów online w formie czatu

- Obsługa zapytań za pośrednictwem formularza

- Prezentacja oferty lub informacji.


6. Witryna realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:


1. Poprzez dobrowolne wprowadzanie danych w formularzach, które trafiają do systemów Operatora.


2. Poprzez zapisywanie plików cookie w urządzeniach końcowych (tzw. "cookies").


2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora:

1. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są szyfrowane w taki sposób, że tylko Operator posiadający klucz jest w stanie je odczytać. Dzięki temu dane są chronione w przypadku kradzieży bazy danych z serwera.


2. Operator regularnie zmienia swoje hasła administratorskie.


3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularne aktualizowanie oprogramowania używanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co obejmuje regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting


1. Strona internetowa jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerze operatora: systeme.io.


4. Twoje prawa i dodatkowe informacje dotyczące wykorzystania danych:

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli jest to konieczne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub do spełnienia obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:


- firma hostingowa na zasadzie zlecenia,

- kancelarie prawne i windykatorzy,

- operatorzy rozwiązań do czatu online,

- upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy używają danych w celu osiągnięcia celu witryny,

- firmy świadczące usługi marketingowe dla Administratora.


2. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych w odrębnych przepisach (np. dotyczących rachunkowości). Jeśli chodzi o dane marketingowe, dane te nie będą przetwarzane przez więcej niż 10 lat.


3. Masz prawo żądać od Administratora:


- Dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie, ich poprawienia,

- Usunięcia,

- Ograniczenia przetwarzania,

- Oraz przenoszenia danych.


4. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu wskazanemu w punkcie 3 wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym profilowania. Prawo do sprzeciwu nie może być jednak wykorzystane, jeśli istnieją ważne uzasadnione podstawy prawne przetwarzania Twoich interesów, praw i wolności, w szczególności w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.


5. Działania Administratora można zaskarżyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Pułaskiego 47/1/21, 15-337 Białystok.


6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do funkcjonowania witryny.


7. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.


8. Dane osobowe nie są przekazywane z krajów trzecich w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza Unię Europejską.

5. Informacje w formularzach.

1. Strona internetowa zbiera informacje udostępniane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, jeśli zostaną podane.


2. Strona internetowa może zapisywać informacje dotyczące parametrów połączenia (znacznik czasu, adres IP).


3. Strona internetowa w niektórych przypadkach może zapisywać informacje ułatwiające powiązanie danych z formularza z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz.


4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu przetworzenia żądania usługi lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Za każdym razem kontekst i opis formularza jasno informują, do czego jest używany.

6. Logi administratora


1. Informacje dotyczące zachowania użytkowników na stronie internetowej mogą podlegać rejestrowaniu. Te dane są używane do administrowania stroną internetową.


7. Ważne Techniki Marketingowe.

1. Operator korzysta z analizy statystycznej ruchu na stronie internetowej za pomocą narzędzia Google Analytics (Google Inc., mająca siedzibę w USA). Operator nie przekazuje danych osobowych do operatora tego narzędzia, a jedynie anonimizowane informacje. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookie na urządzeniu użytkownika. Jeśli chodzi o informacje dotyczące preferencji użytkownika gromadzone przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje pochodzące z plików cookie za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


2. Operator wykorzystuje techniki remarketingu, które pozwalają dopasować komunikaty reklamowe do zachowań użytkownika na stronie internetowej, co może dawać wrażenie, że używane są dane osobowe użytkownika w celu śledzenia go, ale w praktyce nie przekazywane są żadne dane osobowe od Operatora do operatorów reklamowych. Warunkiem technicznym dla takich działań jest włączenie plików cookie.


3. Operator stosuje i wykorzystuje piksel Facebooka. Ta technologia pozwala Facebookowi (Facebook Inc., mająca siedzibę w USA) dowiedzieć się, że dana osoba zarejestrowana w serwisie Facebook korzysta z Witryny. W tym przypadku opiera się na danych, którymi jest sam administrator, Operator nie przekazuje dodatkowych danych osobowych do Facebooka. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookie na urządzeniu użytkownika.


4. Operator wykorzystuje rozwiązanie automatyzujące działanie Witryny w stosunku do użytkowników, np. może wysłać e-mail do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile ten wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacje dotyczące plików cookie.

1. Strona internetowa używa plików cookie.


2. Pliki cookie (tak zwane "ciasteczka") to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i służą do korzystania z stron internetowych. Pliki cookie zwykle zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.


3. Jednostką umieszczającą pliki cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i mającą do nich dostęp jest operator Strony internetowej.


4. Pliki cookie są używane w celach:


1. utrzymania sesji użytkownika na Stronie (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Strony;


2. realizacji celów określonych w sekcji "Ważne techniki marketingowe" powyżej;

Strona internetowa używa dwóch podstawowych rodzajów plików cookie: pliki cookie sesji i pliki cookie trwałe. Pliki cookie sesji to pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookie trwałe są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku cookie lub do ich usunięcia przez użytkownika.


3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą zmienić te ustawienia. Przeglądarka internetowa pozwala na usunięcie plików cookie. Istnieje także możliwość automatycznego blokowania plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.


4. Ograniczenia w korzystaniu z plików cookie mogą wpłynąć na dostępność niektórych funkcji dostępnych na stronach internetowych.


5. Pliki cookie umieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika Strony mogą być także wykorzystywane przez podmioty współpracujące z operatorem Strony internetowej, w szczególności przez następujące firmy: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookie - jak wyrazić i wycofać zgodę w praktyce?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy jednak, że wyłączenie plików cookie niezbędnych do procesów uwierzytelniania, zabezpieczeń i zachowania preferencji użytkownika może sprawić, że korzystanie z witryny będzie utrudnione, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z witryn internetowych.


Aby zarządzać ustawieniami plików cookie, wybierz używaną przeglądarkę internetową z poniższej listy i postępuj zgodnie z instrukcjami:


- Edge

- Internet Explorer

- Chrome

- Safari

- Firefox

- Opera


Urządzenia mobilne:


- Android

- Safari (iOS)

- Windows Phone

Lazy Rida Beats - Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Sprawdź Nasze Social Media